1.
Tendr jen když je potřeba aaa

1.
Tendr jen když je potřeba

Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.

proč?

2.
Rozumný počet agentur

2.
Rozumný počet agentur

Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze maximálně 5 agentur.

proč?

3.
Rozpočet není tajný

3.
Rozpočet není tajný

Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.

proč?

4.
Dostatek času a jasný timing

4.
Dostatek času a jasný timing

Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.

proč?

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.

proč?

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.

proč?

7.
Účast odpovědných osob

7.
Účast odpovědných osob

Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.

proč?

8.
Nezatěžujme se zbytečnostmi

8.
Nezatěžujme se zbytečnostmi

Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.

proč?

9.
Požadavek exkluzivity není automatický

9.
Požadavek exkluzivity není automatický

Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

proč?