1.
Tendr jen
když je potřeba

1.
Tendr jen
když je potřeba

Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.

proč?

2.
Rozumný
počet agentur

2.
Rozumný
počet agentur

Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze maximálně 5 agentur.

proč?

3.
Rozpočet
není tajný

3.
Rozpočet
není tajný

Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.

proč?

4.
Dostatek času
a jasný timing

4.
Dostatek času
a jasný timing

Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.

proč?

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.

proč?

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.

proč?

7.
Účast
odpovědných osob

7.
Účast
odpovědných osob

Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.

proč?

8.
Nezatěžujme se
zbytečnostmi

8.
Nezatěžujme se
zbytečnostmi

Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.

proč?

9.
Požadavek exkluzivity
není automatický

9.
Požadavek exkluzivity
není automatický

Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

proč?
Férový tendr