1.
Tendr jen
když je potřeba

1.
Tendr jen
když je potřeba

Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.

proč?

2.
Rozumný
počet agentur

2.
Rozumný
počet agentur

Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze maximálně 5 agentur.

proč?

3.
Rozpočet
není tajný

3.
Rozpočet
není tajný

Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.

proč?

4.
Dostatek času
a jasný timing

4.
Dostatek času
a jasný timing

Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.

proč?

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

5.
Dostatek příležitostí
k setkání týmů

Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.

proč?

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

6.
Jasná hodnotící kritéria
a zpětná vazba

Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.

proč?

7.
Účast
odpovědných osob

7.
Účast
odpovědných osob

Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.

proč?

8.
Nezatěžujme se
zbytečnostmi

8.
Nezatěžujme se
zbytečnostmi

Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.

proč?

9.
Požadavek exkluzivity
není automatický

9.
Požadavek exkluzivity
není automatický

Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

proč?

ŘEKLI O NÁS

MONIKA KOZÁKOVÁ

Marketing Director
Europe Easy Energy

Základní předpokladem fungování lidí v marketingu by měla být kromě jiného i odbornost v přípravě briefu a realistické očekávání od potenciálních dodavatelů, a to i v případech kdy vypisují tendr. Pokud bychom fungovali všichni na principu takového toho „selského rozumu“, čím se v marketingu s oblibou zastřešujeme, nebyly by potřebné ani iniciativy typu Férový tendr. Buďme ale rádi, že něco takového je a může poukazovat na nedostatky a pomáhat napravovat pokřivené tržní chování.

ZBYNĚK GABRIEL

Media Manager
Česká spořitelna, a. s.

Férový tendr je aktivita, která pomáhá kultivovat český reklamní trh. Dobře provedené transparentní výběrové řízení pomůže jak zadavateli, tak agentuře. Obě strany tím do značné míry předcházejí případným problémům, starostem a finančním ztrátám v budoucnosti.

ALEŠ PŘISTÁL

Jednatel a projektový manažer
WebMotion s.r.o.

Když nás asociace AKA oslovila s žádostí, aby se naše agentura podílela na vzniku tohoto webu, a představila jeho myšlenku a cíl – nešlo odmítnout . Jsme rádi, že AKA přišla s touto iniciativou a plně ji podporujeme. Příkladem z praxe je projekt z veřejné sféry, který oslovil přes 30 agentur den po spuštění iniciativy. Stačilo poslat odkaz na FT a vše hned bylo jinak. Čím více nás bude projekt podporovat,tím lépe!

Férový tendr